telgram
ال ای دی اس ام دی 10 وات مهتابی

ال ای دی اس ام دی 10 وات مهتابی

LED SMD 10W COOL WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 10 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 10 وات آفتابی

LED SMD 10W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 20 وات مهتابی

ال ای دی اس ام دی 20 وات مهتابی

LED SMD 20W COOL WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

از مقاله طیف نور ال ای دی دیدن فرمائید " در این مقاله درباره کاربردهای ال ای دی و مزیت های آن و گسترده نور آن صحبت شده است "

ی اس ام دی 20 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 20 وات آفتابی

LED SMD 20W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 30 وات مهتابی

ال ای دی اس ام دی 30 وات مهتابی

LED SMD 10W COOL WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 30 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 30 وات آفتابی

LED SMD 30W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

از محصولات قاب پروژکتور دیدن فرمائید " قاپ های پروژکتور یکی از ملزومات پر کاربرد ال ای دی اس ام دی است "

ال ای دی اس ام دی 50 وات مهتابی

ال ای دی اس ام دی 50 وات مهتابی

LED SMD 50W COOL WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 50 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 50 وات آفتابی

LED SMD 50W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 70 وات مهتابی

ال ای دی اس ام دی 70 وات مهتابی

LED SMD 70W COOL WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

از محصولات چراغ های ال ای دی دیدن فرمائید "شما می توانید انواع لامپ های اس ام دی و پروژکتور اس ام دی در این صفحه مشاهده کنید"

ال ای دی اس ام دی 70 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 70 وات آفتابی

LED SMD 10W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 80 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 80 وات آفتابی

LED SMD 10W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

ال ای دی اس ام دی 100 وات مهتابی

ال ای دی اس ام دی 100 وات مهتابی

LED SMD 100W COOL WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

نور پردازی در فضای تجاری به چه نحوه ای انجام می پذیرد "می توانید نقش نور پردازی در مراکز تجاری و نحوه اجرا و پیاده سازی آن را ، در این مقاله مطالعه کنید"

ال ای دی اس ام دی 100 وات آفتابی

ال ای دی اس ام دی 100 وات آفتابی

LED SMD 100W WARM WHITE
شدت نور / وات : 80 تا 90 / 90 تا 100 LM
سایز چیپ ها : 30 / 38 mil

پشتیبانی